Ittervoort betoncentrale levert betonmortel aan aannemers en particulieren. In allerlei projecten van groot tot klein.
Voor elk bouwwerk hebben wij een passend en kwalitatief hoogwaardig product.

KOMO-gecertificeerd

Ittervoort Betoncentrale is KOMO gecertificeerd door de door VROM erkende Stichting Bouwkwaliteit. Het KOMO-certificaat vereist onder andere een dagelijkse kwaliteitscontrole plus evaluatie. Hierdoor voldoet de betonmortel van Ittervoort Betoncentrale aan de geldende eisen van het Bouwbesluit en het Bouwstoffenbesluit.

De gecertificeerde kwaliteit betreft prestaties binnen de grenswaarden van: NEN 6720, NEN 206-1 en NEN 8005.

KOMO ┬« Productcertificaat 258 – BG – 21.1
VGM – beheerssysteemcertificaat

Duurzaamheid

Voor de verduurzaming van de beton sector is in 2018 het betonakkoord van start gegaan.

Deze houdt onder andere in dat er gestreefd wordt naar 30% CO2 reductie in 2030 t.o.v.1990. En een volledige circulariteit in 2050. Onze bijdrage hieraan is om zoveel mogelijk CO2 belastend cement te vervanging door minder CO2 belastend cement en eventueel vervangen door kalksteenmeel. Tevens proberen we zoveel mogelijk primaire grondstoffen te vervangen door secundaire. Dit alles zonder concessies te doen aan de kwaliteit en duurzaamheid.

Ittervoort betoncentrale  levert circulair beton met 50% vervanging van het grind door betongranulaat. Welke in onderling overleg onder de CUR-aanbeveling 112 toegepast mag worden zonder aanpassing van constructieve rekenwaarden. Deze wordt gewoon geleverd onder KOMO certificaat in de sterkte klasse C20/25 tot en met C30/37.

Wij bieden ook de mogelijk om in overleg zelfs tot 100% grind vervanging over te gaan.

Voor aannemers/opdrachtgever kunnen wij in samenwerking zorgen dat het beton uit een sloop project volledig wordt hergebruikt in het nieuwbouwproject of een ander bouwproject zodat deze beton volledig sustainable is, welk een groot voordeel kan zijn bij de gunning van het project.

Al onze rest stromen zoals spoelwater en beton dat terugkomt van de bouwplaats wordt gerecycled en weer hergebruikt in ons productieproces.

Ons moderne wagenpark is voorzien van de nieuwste en minst milieubelastende euro 6 motoren.

Certificaat: duurzaam en verantwoorde herkomst van beton